Zapomniani chrześcijanie. Kościoły w krajach Azji i Bliskiego Wschodu
22 stycznia br. w auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego odbędzie się konferencja naukowa Zapomniani chrześcijanie. Kościoły w krajach Azji i Bliskiego Wschodu, zorganizowana przez Instytut Ekumeniczny KUL w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Program:
9.30 Powitanie, Dyrektor Instytutu Ekumenicznego, ks. dr hab. Przemysław Kantyka
Otwarcie Konferencji, Dziekan Wydziału Teologii, ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
9.45 Wprowadzenie merytoryczne: Kościoły chrześcijańskie w Indiach ks. dr Sławomir Pawłowski SAC
10.15 Prelekcja multimedialna: sytuacja chrześcijan w Indiach dzisiaj – Dk. George Jesuraj SVD, mgr Monika Łoboda, świecka misjonarka w Indiach
12.15 Msza św. w kościele akademickim KUL: przewodniczy i Słowo Boże głosi ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL (Prorektor)
14.30 Mniejszości chrześcijańskie wobec większości islamskiej na Bliskim Wschodzie: czy jest możliwe pokojowe współistnienie chrześcijaństwa z islamem?, ks. dr Stanisław Grodź SVD
15.00 Wprowadzenie merytoryczne: Kościoły chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie, ks. dr Andrzej Kaim SAC
15.30 Prelekcja multimedialna: Być chrześcijaninem na Bliskim Wschodzie – P. Anna Walczyk, dziennikarz dokumentalista, specjalista od spraw Bliskiego Wschodu

Ponadto 17.00-18.00 spotkanie z delegacją ekumenicznego duszpasterstwa więziennego z Ukrainy i prelekcja pt. Ekumeniczne świadectwo na Ukrainie.

www.kul.lublin.pl