Znęcanie się nad  dziećmi: wykorzystywanie do ciężkiej pracy na plantacjach, porywanie i mordowane dla zdobycia organów, wyzyskiwanie na służbie w bogatych rodzinach, zmuszanie do prostytucji oraz  żebractwa.

Pomimo trudności, jakie stwarza pozyskanie kompletnych danych statystycznych, mówi się o 27 milionach współczesnych niewolników. Wśród nich są kobiety, dzieci i mężczyźni. To oznacza, że dzisiejszy świat nie uporał się z porzuconym w poprzednich wiekach niewolnictwem, a wręcz przeciwnie – znajduje nowe, czasem jeszcze bardziej perfidne i wynaturzone jego formy. Ogromne zyski z handlu ludźmi, około 30 do 40 miliardów dolarów, stanowią po handlu bronią i narkotykami największe źródło dochodów zorganizowanej przestępczości.

Handel ludźmi – w społeczeństwie, pod pojęciem handel ludźmi, rozumie się przestępczy proceder obejmujący wszelkie działania ukierunkowane na wykorzystanie człowieka lub grupy ludzi, któremu towarzyszy naruszenie praw i godności osoby ludzkiej. Wyzysk ten jest związany ze stosowaniem przemocy psychicznej i fizycznej, w postaci gróźb, zastraszenia, bicia, gwałtów i obrażania uczuć. Może to być także użycie różnego rodzaju form przymusu, uprowadzenia, oszustwa, nadużycia władzy, czy wykorzystania słabości. Handlarze często żerują na psychicznym i fizycznym ubóstwie człowieka, czyniąc z niego źródło dochodu. Oprócz tego, sprawcy nie rzadko brutalnie wykorzystują ufną wiarę ofiar w pomoc i nadzieję na lepsze, szczęśliwe życie.

Handel ludźmi jest współczesnym niewolnictwem i przybiera różne formy: praca przymusowa, często w nieludzkich warunkach, wykorzystywanie w przemyśle erotycznym, zmuszanie do prostytucji, żebrania, do popełniania przestępstw, przymusowe małżeństwa, handel organami i inne formy wykorzystania.

miejsca występowania i gdzie FAW dociera:

Kurdystan iracki – pomoc humanitarna 2014, 2015 ,2017( porwania dla okupu oraz porwania na handel narządami jezydzkich kobiet oraz dzieci)

Afryka – Sahel: Mauretania,Niger,Czad – projekt 2017

Afryka-Maghreb : Algieria – projekt 2017

Afryka: RCA- projekt od 2015 – 2017 ( dzieci posądzone o czary są zamęczane przez rodziców lub krewnych i wykorzystywane do najgorszych i najcięższych domowych prac np praca w polu.)

Bliski Wschód :

Liban, Syria, Turcja – projekt od 2012 do 2018 . W Libanie wykorzystują uchodźców syryjskich szczególnie dzieci do najcięższych prac na służbie domowej w zamożnych domach chrześcijańskich i muzułmańskich. Porwania dzieci, bicie i poniżanie sprzedawców ulicznych. Nasilone incydenty w 2018 i w 2019 roku. Zaginięcia dzieci syryjskich w Libanie.

W warsztatach i szwalniach dzieci pracują po kilkanaście godzin.W Turcji dochodzi do największego wykorzystania dzieci w pracy i w żebraniu na ulicach.

realizując projekt Mój Dom w krajach gdzie dochodzi do przemocy wobec dzieci oraz wyzysku zgłaszamy nasz raport do organizacji zajmujących się głownie problemem dziecięcego niewolnictwa. Są to organizacje międzynarodowe pracujące przy współpracy z miejscowymi wolontariuszami.

Mamy nadzieję, że rok 2019 jak poprzednie lata przyniesie dzieciom od nas pomoc!

Liczymy na Państwa wsparcie – wystarczy wesprzeć projekt „Mój Dom”. Wspólnie z  miejscowymi aktywistami, lekarzami oraz dziennikarzami  docieramy do dzieci, które można uratować nie tylko fizycznie ale psychicznie.