Założenie Kościoła koptyjskiego sięga czasów misjonarskiej wyprawy św. Marka Ewangelisty w 42 roku. Zgodnie z podaniem, Marek spędził swoje ostatnie dni w Aleksandrii, która była wówczas stolicą Egiptu pod wpływami greckimi, centrum wiedzy i kultury śródziemnomorskiego świata. Pierwsi nawróceni przez świętego chrześcijanie byli Egipcjanami nazywani Koptami od języka, którym się posługiwali, a który był ostatnią zachowaną odmianą języka staroegipskiego /w którym to języku słowo Kopt oznacza osobę pochodzącą z Egiptu/

Kośćiół koptyjski ortodoksyjny należy do Kościołów tradycji aleksandryjskiej, które wypowiedziały posłuszeństwo Kościołowi Cesarstwa Rzymskiego na Soborze Chalcedońskim. Pozostając przy własnej wierze i tradycji pielęgnując ryt aleksandryjski. Obecnie ryt aleksandryjski praktykowany jest przez  Kościół Koptyjski, Etiopski i Erytrejski Kościół Ortodoksyjny oraz Kościoły unijne: Koptyjski i Etiopski Kościół Katolicki. Na czele Koptyjskiego Kościoła Katolickiego stoi patriarcha (główny biskup), który ślubuje posłuszeństwo papieżowi Franciszkowi. Koptyjscy katolicy mają swój własny obrządek liturgiczny i nadal używają języka koptyjskiego w czasie Mszy świętych. Koptyjski Kościół Katolicki również wywodzi się od św. Marka i pochodzi z Aleksandrii, ale obecnie jego władze znajdują się w Nasr City, na przedmieściach Kairu, w katedrze Matki Bożej Egipskiej. Bracia Franciszkanie Św. Rodziny , z którymi wspólpracuje FAW należą do kościołą koptyjskiego katolickiego.