Od września” rusza w drogę „duża wystawa prac fotograficznych przedstawiająca obiekty sakralne i ich wiernych na Bliskim Wschodzie.

15 października w Muzeum Etnograficznym w Użgorodzie

15 listopada w kościele jezuitów Piotra i Pawła we Lwowie

Fotografie to zbiór prac Anny Apolonii Walczyk na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Prace są bogato opisywane co przybliża zwiedzającym historię Umęczonego Kościoła na Bliskim Wschodzie ale i piękne czasy kiedy w dobrych relacjach sąsiedzkich żyli Żydzi, Ormianie, Grecy, Turcy i Arabowie. Takimi miastami była Aleksandria, Jerozolima, Bejrut, Damaszek czy też Istambuł . Zatrzymana w kadrze została historia ludzi Bliskiego Wschodu aby o niej nie zapomniano szczególnie teraz kiedy ponownie są prześladowania chrześcijan a ludzie na wygnaniu są traktowani w sposób uwłaczający ich godności. Fotografie wystawiane były w wielu miejscach w Polsce między innymi w Lublinie, w Legnicy i w Warszawie oraz w Izraelu a teraz wyruszają na Ukrainę.

„Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie Od kilkunastu lat utrwalam życie ludzi na Bliskim Wschodzie. Ukazuję ich po przez tradycję , religię i problemy oraz radości dnia codziennego. Większość moich prac można oglądać w Izraelu na wystawach i w magazynach kulturalnych. Ponieważ przez wiele lat pracowałam również jako archeolog w Armenii , Jordanii, Turcji i Izraelu na moich zdjęciach utrwaliłam nie tylko zabytki ale miejscową ludność. Jedną z moich wystaw fotograficznych poświęciłam Chrześcijanom z różnych rytów wschodnich. Wystawa fotografii „ Zjednoczeni w Chrystusie” pokazana została po raz pierwszy w Cerkwi Prawosławnej pod wezwaniem Marii Magdaleny w Warszawie w 2004 roku. W dolnej kaplicy udekorowanej malowidłami ściennymi oraz licznymi ikonami przy pieśniach cerkiewnych w wykonaniu chóru z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z Warszawy odbyła się wystawa poświęcona Kościołom na Bliskim Wschodzie. Wystawę otworzył prezbiter Cerkwi , ksiądz z Kościoła Apostolskiego Armenii oraz ksiądz katolicki Andrzej Kaim. Wśród wielu zaproszonych gości była polska i ormiańska prasa. Wystawa cieszyła się ogromnym powodzeniem i trwała miesiąc czasu tak aby jak największa liczba osób mogła ją odwiedzić. Następnymi miejscami gdzie wystawa została zaprezentowana był Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Kardynał Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Wystawa również była znana pod hasłem „ Zapomniani Chrześcijanie” pokazano ją w auli im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ponieważ fotografie przedstawiają nie tylko Kościoły ale przede wszystkim prześladowanych chrześcijan mieszkających na Bliskim Wschodzie dlatego wraz z wystawą organizowane są konferencje i seminaria dotyczące historii kolebki Chrześcijaństwa i tragicznej sytuacji wyznawców Chrystusa. Tym razem wystawa wyrusza na Ukrainę. Wraz z Braćmi Kapucynami z Zakarpacia planowana jest wystawa w Użgorodzie oraz w pozostałych miastach. Wystawa ma na celu zwrócenie uwagi na problem chrześcijan na Bliskim Wschodzie w ostatnich latach, ale również wystawa sięga do historycznych wydarzeń takich jak ludobójstwo Ormian i Greków. Wystawa jest co roku wzbogacana nowymi zdjęciami przedstawiającymi aktualne wydarzenia na Bliskim Wschodzie.

serdecznie zapraszam Anna Apolonia Walczyk ”

Wystawa całkowicie została przekazana Fundacji aby mogła wesprzeć jej pracę na rzecz chrześcijan i uchodźców na Bliskim Wschodzie i w pozostałych rejonach świata tam gdzie są prześladowania i są łamane prawa człowieka. Wiele miejsc zapisanych na zdjęciach już nie istnieje tak samo jak nie ma na tych ziemiach Ormian, Greków czy Irakijczyków a teraz znikają Syryjczycy, których jedynie spotykamy na tych zdjęciach.

Jeśli są w Polsce takie miejsca gdzie warto pokazać naszą wystawę to bardzo prosimy o informacje i zgłoszenie nam pomysłu. Jeśli uznacie Państwo za stosowne wspieranie naszej pracy poprzez dotacje to bardzo dziękujemy. Cały czas pomagamy uchodźcom syryjskim w Turcji oraz w Libanie i w Jordanii. Ponieważ dochodzą do nas wiadomości o bardzo złej sytuacji uchodźców w Grecji chcemy i im pomóc. Oczywiście jesteśmy małą fundacją dlatego wybieramy ośrodki przy kościołach różnych rytów które wspieramy. Zazwyczaj takie ośrodki nie mają funduszy na pomoc i tylko to co nam w Europie uda się zebrać ratuje sytuację parafii. Proszę o NICH nie zapominać.

Wystawa została dołączona do projektu ” Pokój i Dobro” gdyż symbolem wystawy jest Ormiański kapucyn- misjonarz Guregh Zohrabian. Na wystawie pokazane są również zdjęcia z archiwum z Armenian National Institute – Washington , które nas wsparło merytorycznie.