Dzieci z Rozegat otrzymają od nas „koszyki wielkanocne”  , które zostały ufundowane dzięki wsparciu naszych  Darczyńców. Część dzieci otrzyma  w koszykach  słodycze a część dzieci przybory szkolne , książki , kredki, farby a dla najmłodszych książki kolorowanki. W Rozegat naszymi podopiecznymi są dzieci z przedszkola oraz dzieci i młodzież dotknięta różnymi psychicznymi schorzeniami będąca pod opieką braci franciszkanów. Dzieci w Rozegat dopiero przygotowują się do Wielkanocy, która zaczyna się 6 kwietnia. Nasze „koszyki” będą dla nich prawdziwą niespodzianką.