Mój Dom – mój talent

tworzymy nowy projekt edukacyjny dla dzieci w Polsce oraz w rejonach gdzie pracowaliśmy szczególnie na Syberii, w Egipcie , w Libanie i w Algierii… tym razem skupimy się na indywidualnych talentach artystycznych jak : muzyczne, plastyczne, taneczne oraz fotograficzne wieloletni nasz projekt „ Mój dom”  rozwiniemy do hasła „ Mój Dom -mój talent „ podczas […]

Więcej

koszyk wielkanocny dla Rozegat

jak co roku szykujemy „koszyk” wielkanocny dla dzieci z najmniejszych i najdalszych wiosek położonych od Kairu. Szczególnie okolice miejscowości Rozegat  położonej 30 km od Luxoru, w której pracują bracia i siostry z Rodziny Franciszkańskiej jest pod  opieką naszej fundacji. Zwracamy się z prośbą do wszystkich Darczyńców o stworzenie takich koszyków. Z przekazanych pieniędzy zostaną zakupione […]

Więcej

widzieliśmy Kafarnaum na żywo

Od 2011 do 2017 roku przeprowadzaliśmy warsztaty fotograficzne wśród dzieci ,którym pomagaliśmy od Afryki poprzez Bliski Wschód aż po Syberię. Prace dzieci wciąż można oglądać na naszej stronie. W 2019 roku chcemy powrócić do tej formy edukacji i zabawy. Szczególnie pragniemy zaprosić dzieci z Egiptu i Libanu. Warsztaty fotograficzne nie mają jedynie na celu zabawy […]

Więcej

wioska Rezegat

Przebywając w Luxorze w 2017 roku i odwiedzając rodziny w potrzebie w okolicznych wioskach , dotarliśmy do wioski Rozegat 35 km od Luxoru.  Z wizytą u Franciszkańskich braci aby wspólnie spotkać się z dziećmi upośledzonymi z Centrum  rekolekcyjnego prowadzonego również  dla nich. Bracia oprowadzili nas po klasztorze na terenie którego znajduje się ambulatorium z pierwszą […]

Więcej

Sinjar, Dara, Al Qosh

Jak długo trwać będzie  wojna domowa w Syrii  i jej skutki czy konflikt polityczny w Iraku  oraz powrót PI w innej formie ale również groźnej, tak długo będziemy patrzeć na zdjęcia cierpiących dzieci. FAW  każdą sumę zebraną na ratowanie medyczne dzieci oraz  pomoc pierwszej potrzeby kieruje w rejony najbardziej potrzebne od Północnej Afryki do Kurdystanu […]

Więcej

dziecko niewolnik

Znęcanie się nad  dziećmi: wykorzystywanie do ciężkiej pracy na plantacjach, porywanie i mordowane dla zdobycia organów, wyzyskiwanie na służbie w bogatych rodzinach, zmuszanie do prostytucji oraz  żebractwa. Pomimo trudności, jakie stwarza pozyskanie kompletnych danych statystycznych, mówi się o 27 milionach współczesnych niewolników. Wśród nich są kobiety, dzieci i mężczyźni. To oznacza, że dzisiejszy świat nie […]

Więcej