Ponownie organizujemy pomoc medyczną dla dzieci chorych na trąd oraz chorych onkologicznie . Obecnie mamy zebraną kwotę 10 000 PLN na część lekarstwa i preparaty odżywcze dla najbardziej przewlekle chorych dzieci w rejonach Al Minya .

Jesteśmy oczekiwani również w okolicach Asuanu i Luksoru w wioskach gdzie mieszkają rodziny koptyjksie w bardzo trudnych warunkach bytowych. Mogliśmy podczas naszego ostatniego pobytu w Egipcie być świadkami ogromnej biedy i braku możliwości zdobycia funduszy na leki lub na preparaty odżywczwe niezbędne przy terapii wyjścia z choroby nowotworowej.

Planujemy nasz wyjazd w listopadzie a do tego czasu przygotowujemy listę pcjentów , których odwiedzimy oraz listę potrzebnych rzeczy do zakupienia. Szczególnie nasz następny pobyt będzie miał na celu poprawienie możliwości odżywiania dzieci chorych.

Jeśli nasze fundusze pozwolą tym razem wybieżemy się z lekarzem z Polski aby mógł ocenić na miejscu stan zdrowia dzieci i co najbardziej potrzebują. Naszym marzeniem jest zebranie dodatkowo 15.000 PLN aby pomóc większej grupie dzieci zamieszkujące wioski w Górnym Egipcie.