Paczka dla koptyjskiego dzieckaMamy już pełną zebraną sumę na pomoc medyczną dla chorych onkologicznie dzieci z Al. Minya i wiosek okalających Luxor . Pod koniec października odwiedzimy dzieci zaproponowane do objęcia naszą pomocą przez wolontariuszy zajmujących się nimi na co dzień.
Jednak zwracamy się jeszcze o wsparcie sumą 5000 PLN na zakupienie w Kairze paczek z ubraniami i środkami czystości dla najuboższych rodzin koptyjskich. Tak jak ostatnio zrobiliśmy paczki dla kilkunastu rodzin będących pod opieką franciszkanów w Gizie również pragniemy podczas naszej październikowej wizyty uczynić to samo odwiedzając dodatkowo rodziny w Górnym Egipcie.
Mamy nadzieję, że do 20 października zbierzemy dodatkową sumę na paczki.
Odwiedzimy również rodziny chore na trąd, u których byliśmy w lipcu.