Sprawozdanie 2016

Sprawozdanie 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI ANNY WALCZYK
z siedzibą w
04-501 WARSZAWA UL.PŁOWIECKA 83

1. Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS 0000341491 w dniu 24.11.2009 r. statystyczny nr identyfikacyjny Regon 142612500

Sprawozdanie 2015

Sprawozdanie 2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI ANNY WALCZYK
z siedzibą w
04-501 WARSZAWA UL.PŁOWIECKA 83

1. Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS 0000341491 w dniu 24.11.2009r statystyczny nr identyfikacyjny Regon 142612500

Sprawozdanie 2013

Sprawozdanie 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI ANNY WALCZYK
z siedzibą w
04-501 WARSZAWA UL.PŁOWIECKA 83

1. Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS 0000341491 w dniu 24.11.2009r statystyczny nr identyfikacyjny Regon 142612500

Merytoryczne 2013

Merytoryczne 2013

Sprawozdanie merytoryczne uzupełniające do Sprawozdania z Działalności Fundacji Anny Walczyk
W roku 2013 Fundacja Anny Walczyk ( fundacja używa skrótu FAW) kontynuowała wszystkie projekty, które powstały od 2009 roku.