Stworzenie Pierwszej Szkoły Muzycznej w Republice Środkowoafrykańskiej w Ngaoundaye

Pomysłodawca: br. Benedykt Pączka OFMCap – misjonarz Pierwszy patronat projektu: Sklep Muzyczny „TRYTON” – Kraków, ul Karmelicka „Afrykańczycy – oni muzykę mają we krwi” – takie stwierdzenie gdzieś słyszałem.

Zatem do działa. Od tego roku (wrzesień 2013) zaczynam pracę jako misjonarz w RCA. Nie ma tam żadnej szkoły muzycznej. Ci którzy mają talenty, nie mają możliwości aby je rozwijać. Dlatego zapraszam Cię abyś przyłączył się do nas. Potrzebujemy ludzi, którzy będą tworzyli coś czego jeszcze nie ma. Sukces lub porażka zależy więc od nas. Przyłącz się i zostań jednym z tych, którzy będą pisali swoją symfonię – tam daleko, gdzieś na czarnym lądzie w Afryce. Jak to zrobić? – wesprzyj nas materialnie – oddaj swój instrument dla tej szkoły – zakup instrument w sklepie muzycznym TRYTON, Kraków – ul. Karmelicka Plany w latach: 2013-2015 – odnowienie dużego centrum edukacyjnego w którym powstanie szkoła muzyczna, wybudowanego przez Kapucynów, odmalowanie, założenie instalacji elektrycznej, zakup sprzętu nagłaśniającego itd. – zakup niezbędnych rzeczy do rejestracji głosu oraz instrumentów (mini studio nagrań) – zbiórka instrumentów: gitary, instrumenty klawiszowe, perkusja, inne… – przygotowanie całego planu edukacyjnego oraz podręczników do nauki muzyki – przygotowanie kadry nauczycielskiej oraz programów audiowizualnych – znalezienie źródeł finansowanie całości projektu – nagranie płyty CD oraz promocja z prezentacją już wyselekcjonowanych talentów 2015-2017 – rozpoczęcie nauki w klasach: ogólne zasady muzyki, nauka gitary klasycznej, nauka gry na gitarze basowej, nauka gry na instrumentach klawiszowych, nauka gry na perkusji, nauka śpiewu, nauka gry na innych instrumentach… – 2017 r. zorganizowanie trasy koncertowej w Polsce oraz w krajach Europy z promocją szkoły oraz zebranie środków na dalszą działalność edukacyjną. – podpisanie porozumień miedzy szkołami muzycznymi z dalszą możliwością podejmowania studiów przez najbardziej uzdolnione osoby. Kontakty: fr. Benedykt Pączka OFMCap Couvent des Frères Mineurs Capucins 9, boulevard Lafayette : 63000 Clermont-Fd France, tel : +33 645 229 723 (do końca czerwca 2013r.)

Kraków, ul. Korzeniaka 16 30-298 Kraków tel. +48 536 563 503 paczkabenedykt@gmail.com, www.facebook.com/benedyktp www.pogotowieduchowe.pl Konto: Inteligo: 50 1020 5558 1111 18710850 0036 z dopiskiem „pączek dla Afryki” Benedykt Pączka, ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków

Sklep muzyczny TRYTON: Ul. Karmelicka

Création de la première école de musique de la République centrafricaine a Ngaoundaye

Fondateur: Br. Benoît Beignet OFMCap – missionnaire Le premier mécène du projet: Music Store „TRITON” Pologne – Cracovie «Les Africains – ils ont la musique dans le sang” – une déclaration que j’ai entendu quelque part. Donc au travail. A partir de cette année (Septembre 2013) je commencerai à travailler comme missionnaire en RCA. Il n’y a pas d’école de musique. Ceux qui ont du talent n’ont pas la capacité de le développer. Par conséquent, je vous invite à vous joindre à nous. Nous avons besoin de personnes qui formeront quelque chose qui n’existe pas encore. Le succès ou l’échec de ce projet dépend donc de nous. Rejoignez-nous et devenez l’un de ceux qui vont écrire sa symphonie – loin là-bas, quelque part en Afrique noire. Comment faire? – Soutenez-nous financièrement – Donnez des instruments de musique pour cette école – L’achat d’instruments de musique dans le magasin de musique TRYTON a Cracovie – rue Karmelicka Le projet en années: 2013-2015 – La renovation du batiment où se situera la nouvelle école de musique (la peinture, l’électricité, la sonorisation, etc.) – L’achat d’articles essentiels pour l’enregistrement vocal et instruments (mini studio d’enregistrement) – La collecte d’instruments: guitares, claviers, batterie, autres … – La préparation du contrat pédagogique et des manuels pour apprendre la musique – La préparation du personnel enseignant et des programmes audio-visuels – Trouver des sources de financement pour l’ensemble du projet – L’enregistrement d’un CD avec la présentation et la promotion des talents déjà sélectionné 2015-2017 – Le debut des cours : Principes généraux de la musique apprentissage de la guitare classique, de la guitare basse, du piano, de la batterie, du chant, d’autres instruments … – 2017 : organisation d’une tournée en France, en Pologne et dans d’autres pays européens avec la promotion de l’école et la collecte de fonds pour d’autres activités éducatives. – La signature d’accords de collaboration entre les écoles de musique, avec une option d’étude plus approfondie pour les individus les plus doués. Contact : fr. Benedykt Pączka OFMCap Couvent des Frères Mineurs Capucins 9, boulevard Lafayette : 63000 Clermont-Fd France, tel : +33 645 229 723