Wywiad z ks.Habib al Noufaly z Iraku

Wywiad z księdzem Habib Al. – Noufaly , który podzielił losy wielu irackich chrześcijan znajdujących się na emigracji. Z parafii w El Gadeer w południowo- wschodnim Bagdadzie musiał wyjechać do Ammanu a następnie do Wielkiej Brytanii gdzie został kapelanem chaldejskiej społeczności.
Dlaczego musiał wyjechać ze swojego kraju ? Tak jak wielu duchownych w czasie inwazji na Irak był prześladowany przez ekstremistyczne ugrupowania islamskie. W 2003 roku od islamskich przywódców otrzymał list z pogróżkami i z wyrokiem śmierci. Musiał zostawić swoją parafię w Bagdadzie pod wezwaniem Św. Jerzego, której dzielnie bronił dniem i nocą przed zniszczeniem i podpaleniem przez muzułmańskich fundamentalistów.

Więcej