List z Kongo (Projekt Mój Dom)

Szanowna Pani Anno Apolonio, słowo „DZIĘKUJE” nie wyrazi tego co serce chciałoby odpowiedzieć na tak wielki dar Pani Fundacji i to już po raz drugi, którego wybranymi zostały dzieci, których mam pod opieka w wspólnie z Ojcem Melchiorem

Więcej